مقالات

کمپرسور یخچال چیست؟


وظیفه ی کمپرسور یخچال

کمپرسور یخچال وظیفه ی گردش و فشرده کردن گاز مبرد فریون در درون کانالهای اواپراتور را بر عهده دارد که این گاز در کندانسور خنک شده و تبدیل به مایع می گردد. بر روی بدنه کمپرسور اغلب سه لوله دیده می شود، لوله ی مخصوص شارژ گاز یا لوله کور، لوله ی رفت یا فشار گاز، لوله ی برگشت یا مکش.

طرز کار کمپرسور یخچال

غالبا لوله ی ترموستات را به سقف اواپرایتور و یا قسمت تحتانی متصل می سازند و هنگامیکه ترموستات در حالت وصل قرار میگیرد کمپرسور یخچال شروع به کار کرده و با سرد شدن گاز درون لوله مویی، لوله بلو و به تبع آنها فانوسک کاهش حجم داده و جمع می شود در این وضعیت اهرم اتصال کلید درون ترموستات به سمت پایین کشیده شده و فاز موتور قطع خواهد شد.

با خاموشی موتور و متوقف شدن کار کمپرسور، سرمایی که در محیط یخچال وجود دارد، به خصوص اواپرایتور کاهش می یابد و گازی که درون فانوسک ترموستات وجود دارد فعال شده و به دلیل گرم شدن محیط اضافه حجم می یاید و فانوسک بزرگتر می شود، با این افزایش کلید ترموستات وصل شده و کمپرسور یخچال شروع به کار می کند. مدت کار کمپرسور یا به عبارتی میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور را می توان بوسیله ی ولوم ترموستات که در حقیقت اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.