لیست نمایندگی ها

اسم و فامیل اسم فروشگاه آدرس شماره تماس ایمیل سایت
البرز سرمایش عیسی زاده میدان راه آهن - خیابان کارگرجنوبی - سه راه مطهری - خیابان استاد زمانی - فروشگاه البرز سرمایش 02155491213
فروشگاه خانی خانی کوی انقلاب - خیابان انقلاب - نبش خیابان قصر شیرین 9133821175
فروشگاه شریعتی شریعتی خیابان 17 شهریور - نرسیده به میدان ماموستابسیرانی-جنب بانک سپه 09186607396
فروشگاه سردسازان کویر کاظمی خیابان امام - چهارراه طالقانی - مجتمع مسلم - فروشگاه سردسازان کویر 03432239598